Reklama
 
Reklama
Reklama

Akáša - neviditelná kronika, která ví všechno!

Líbilo by se vám podívat se strojem času do minulosti? Moci si přečíst myšlenky lidí, kteří žili na Zemi dávno před námi, najít pravdu a zjistit, jaké byly jejich životy? Nebo naopak toužíte vy sami vstoupit do věčnosti a předat své zkušenosti a moudrost všem lidem na Zemi? Možná řeknete, že je to nemožné. Ale přece existuje síla, která to všechno umí - jmenuje se Akáša!

Akáša - neviditelná kronika, která ví všechno! (obrázek)

11. 11. 2013 –  Akáša uchovává vzpomínky dlouhých generací

Všechno, co se kdy na Zemi stalo a co lidé prožívali, se zapisuje do obrovské kroniky světa. Samozřejmě, není to žádná kniha, na kterou si můžete sáhnout a v jejíž hustě popsaných stránkách by si mohl kdokoliv snadno listovat. Akáša je totiž nehmotná a neviditelná, přesto uchovává tyto informace mnohem lépe a pravdivěji, než jakýkoliv psaný záznam.

Do Akáše, této velké kroniky světa, děláme zápisy každý den, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Zachycuje totiž myšlenky a skutky všech bytostí. Když pak člověk ukončí svoji pozemskou pouť, udělá v Akáši ještě jeden, mnohem silnější záznam. Ve chvílích, kdy se loučíme se životem, se totiž musíme vzdát své individuality, svého „já“, které jsme si za dlouhá léta pozemského života pracně vybudovali.
Vaše duše bude po smrti žít dál a zrodí se do nového těla, ale vaše podoba a vlastnosti budou jiné. Rozloučit se budete muset i s většinou svých vzpomínek, hezkých i špatných, a se vším, co jste se za život naučili. Nic z toho se však naštěstí neztratí, protože se to všechno uchová navěky zapsané v kronice Akáša. Všechno to, co bylo dosud součástí vašeho vlastního „já“ se po vaší smrti stane dostupným celému světu. Každý z nás se díky Akáši v jistém smyslu stává nesmrtelným!

Číst v Akáši mohou pouze vyvolení

Jistě už máte na jazyku otázku: „Jak lze do tajemné Akáše nahlédnout a číst v ní?“
Bohužel, není to vůbec jednoduchý úkol. K tomu, aby se člověku staly tyto záznamy přístupnými, je nezbytné vystoupit na určitou duchovní úroveň. A i pak se vám budou odkrývat jenom postupně, vždy pouze ta část, kterou potřebujete znát. Na světě je to zařízeno velmi rozumně - jen si zkuste představit, co by se stalo, kdyby informace z Akáše byly dostupné zlým lidem! Pro svět by to mohlo znamenat skutečnou katastrofu!

Jak se dostat k informacím z Akáše?

Informace, uložené v kronice Akáša, se stávají dostupnými pouze tehdy, když to Universum uzná za vhodné. Některým duchovně pokročilým jedincům například umožňuje jasnovidně nahlédnout do minulosti nebo jim odhalit, co se pravděpodobně stane v budoucnu. Akáša hraje důležitou roli i při věštění a umožňuje nám zjistit věci, které jsou mimo nás a které bychom jinak mohli jen stěží tušit. Akáša zná všechna tajemství lidí, ať už žijících nebo zesnulých.

Představte si, že ve svém životě řešíte nějaký problém, například manželskou krizi. Na Zemi již tisíce lidí v minulosti řešily podobný problém jako vy a jejich zkušenosti by pro vás mohly být nedocenitelné - ale jak se k nim dostat? Všechny jsou zapsané v Akáši - a prostřednictvím karet, kyvadla, výkladu snů a mnoha dalších věšteckých technik vám Universum může prozradit přesně to, co teď potřebujete vědět!

Zkrátka, na Zemi se nic neztrácí, a i když lidé zemřou, jejich životní zkušenosti a vzpomínky zůstávají žít. Číst z nich v kronice Akáša však mohou jen ti, kdo to právě v té chvíli potřebují!

Článek pro vás připravila astroložka Bohunka.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Kundalini - hadí síla ve vašem těle! Kundalini - hadí síla ve vašem těle!

Je to síla, která ve vás dřímá jako spící had, ale můžete ji probudit a pak prostoupí celým vašim tělem...

Celý článek »