Reklama
 
Reklama
Reklama

Jin a jang

Symbol Jin jang se používá jako ochranný amulet. Znázorňuje jednotu protikladů. Světlo a tma, černá a bílá, muž a žena, to všechno je dvojice principů jin a jang, jejichž rovnováha je klíčem ke štěstí!

Jin a jang (obrázek)

11. 9. 2023 –  Stará moudrost o jednotě protikladů

Jin a jang jsou dva mocné principy, které podle tradiční čínské filosofie vládnou světem. Jsou to dvě protikladné síly, které se navzájem doplňují a vždy směrují ke vzájemné rovnováze. Jedna bez druhé nemohou existovat.

Tato magická jednota protikladů má svůj symbol. Je to kruh rozdělený na černou a bílou polovinu, které se navzájem prolínají a v každé polovině se nachází tečka opačné barvy. To značí, že principy jin a jang jsou od sebe navzájem neoddělitelné, a v každém z nich se nachází zárodek toho druhého. Společně pak tvoří dokonalý celek, symbolizovaný kruhem. Používání tohoto symbolu nám má připomenout, abychom ve svém životě usilovali o rovnováhu.

Nauka o jin a jang je prastará, objevuje se již v čínské Knize I-Ťing (Kniha proměn). Tato se datuje nejspíš do 12. století před naším letopočtem, ale možná je ještě starší. Takže je to moudrost prověřená časem!

Jin a jang - tma a světlo, černá a bílá

Síla JIN představuje tmu, chlad, pasivitu, jemnost a ženský princip. Znázorňuje ji černá polovina kruhu.
Síla JANG představuje světlo, teplo, aktivitu, sílu a mužský princip. Symbolizuje ji bílá polovina.

Tyto dvě síly k sobě neoddělitelně patří, stejně jako den a noc nebo léto a zima. Jedna nemůže existovat bez té druhé. Žádná z nich není lepší ani horší. Bylo by proto chybou vysvětlovat jin jang jako symbol dobra a zla. Obě dvě jeho části jsou stejně dobré, přirozené a nezbytné, pouze jedna je aktivní a druhá pasivní. To můžeme vidět, když sledujeme koloběh cyklů v přírodě, jednotlivé jeho poloviny od sebe zkrátka nelze oddělit a obě mají svůj význam. Jsou na sobě závislé - například den by nemohl existovat, kdyby nebyla noc, a muž, kdyby nebyla žena. A opačně.

Každá z těchto sil v sobě zároveň vždy obsahuje zárodek té druhé, protikladné. To je symbolizováno tou tečkou opačné barvy. Například i ve tmě je světlo hvězd. Po dni vždy přijde noc a každé léto se jednou skončí. A tak dále.

Člověk a rovnováha jin jang

Jin a jang se doplňují v dokonalém celku stejně jako muž a žena. To však neznamená, že by muži měli v sobě pouze jangovou energii a ženy jinovou, i když často mohou takhle v osobnosti člověka převládat. Může to však být i opačně, a hlavně každý člověk sám o sobě je dokonalý celek, který v sobě obsahuje jinovou i jangovou energii.

Když se člověk snaží jednu z těchto energii potlačovat a nedá jí volný průběh, koleduje si o nejrůznější nemoci. V dnešní uspěchané době má mnoho lidí pocit, že musí být pořád aktivní, průbojní a soutěživí, což je jangová energie. Nedopřejí si klid, odpočinek a pasivitu, takže jim chybí jin. Tím vzniká nerovnováha a předpoklad k onemocnění. Naopak jiní lidé, většinou ženy, se snaží být přizpůsobivé, pečující, jemné a zřídkakdy se odváží prosadit si svou. Podporují pouze svoji jinovou stránku a tu jangovou potlačují, nedopřejí si aktivně se projevit. I tato podoba nerovnováhy může dlouhodobě vést ke zdravotním potížím. Zkrátka každý jeden z nás potřebuje v životě obojí - jin i jang!

Magická jednota protikladů jin a jang je klíčem k harmonií v celém vesmíru. Ať už jde o přírodu, lidský život, váš denní program nebo cokoliv jiného, vždy je potřeba dbát na to, aby měl každý extrém svoji protiváhu. Jedině tak budou věci fungovat tak, jak mají! To je poselství symbolu Jin jang, na které bychom neměli nikdy zapomínat!

Článek pro vás připravila kartářka Hanka.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Harmonie podzimní rovnodennosti: svátek Mabon Harmonie podzimní rovnodennosti: svátek Mabon

Letos oslavíme tento svátek harmonie 23. září v 8:50 ráno. Staří Keltové by nám vysvětlili, že v této...

Celý článek »