Reklama
 
Reklama
Reklama

Lilith - žena stvořená z ohně

Lilith je tak trochu přízrak. V Bibli o ní nic nenajdeme, přesto existují mnozí, kteří ví, že ona byla první ženou. A pak se stala královnou temnoty. Na pomoc k rituálům ji proto raději nevolejte. Naopak je dobré znát nějaké ochranné rituály proti ní. A co znamená, pokud se vám zjeví ve snu?

Lilith - žena stvořená z ohně (obrázek)

23. 8. 2017 –  Co říkají legendy

V bibli nic nenajdeme, ale někteří mystici mají jasno. První ženou nebyla Eva, ale Lilith. Ta byla stejně jako Adam stvořena ze země a přála si zaujímat stejnou pozici jako on. Začalo to hádkami, vzetím jména božího nadarmo a končilo odchodem k démonům. Tak se z první ženy Lilith stala paní temnoty, vládkyně démonů, kterou nepřimělo podle legend k návratu k Adamovi již nic. Ani zabíjení jejích démonských dětí. Jen se stala mnohem větší hrozbou. Na pozoru se před ní museli a musejí mít především muži a také těhotné ženy, rodičky a novorozenci.

Může se změnit ve zvíře i živly


Podle některých výkladů to byla právě Lilith, kdo se jako had připlížil k Evě a mohl za vyhnání z ráje. Některé encyklopedie též o Lilith mluví jako o nočním zvířeti například sově nebo netopýrovi. Dnes bývá Lilith často znázorněna jako nebezpečná kráska, s ohnivými vlasy a netopýřími křídly, někdy naopak jako půl had, půl žena.

Podle sumerské mytologie se zase o Lilith vypráví jako o ženě, která je stvořená z bouří, ohně nebo větru, v něž se také může podle libosti zase znovu proměnit. V neposlední řadě se o ní též spřádají příběhy jako o černé luně nebo královně noci.

Pozor na Sukubu


Lilith nebyla jenom paní temnot, ale mluvilo se o ní také jako bohyni sexu. Setkání s ní ale nebylo jenom omamné, bohužel bylo i smrtící, protože sukuby své partnery vždy zahubí. Pokud se vám tedy zdálo v noci o sukubě, rozhodně to není dobré znamení.

Této problematice se věnovali už Jung nebo Freund, kteří Lilith v podobě Sukuby spojovali s archetypálními symboly. Věčným mocenským bojem mezi mužem a ženou. Sílou a krásou. Její role pak při výkladu snu patřila ke stěžejním.

Pokud se zdá o Sukubě muži, může to být varovný sen. Někdo z okolí si na vás může brousit zuby a chtít vás využít ve všech směrech. Sen ale může odkazovat také k minulosti. Karma prostřednictvím snu může dávat na vědomí, že jste se k nějaké ženě v minulosti či třeba až v minulém životě nezachovali dobře.

U ženy naopak sen o sukubě může odhalovat frustraci - v sexuální oblasti nebo v životě obecně. Můžete mít pocit, že vás muži využívají nebo naopak vy můžete využívat je. Každopádně vzniká nerovnováha, která se prostřednictvím snu ventiluje na povrch. Ať už jste muž nebo žena, v obou případech pomáhá láska, harmonie a odpuštění. Zkuste si vyšetřit chvilku pro sebe a zamyslet se, co by mohlo za vašimi sny být, k čemu odkazují. Pokud se dostanete do souladu se sebou samým i s okolím, sny by měly samy zmizet.

Děti a rodičky v nebezpečí

Pomsta Lilith za smrt démonských dětí podle pověr dopadala na rodičky a novorozené děti, proto naši předci věšeli na dveře amulety s magickými nápisy typu - Adame, Evo, pryč s Lilith. Ony nápisy měly podle encyklopedických údajů sloužit jako exorcismus a chránit celé obydlí.

Novorozeným dětem se také dávaly amulety se jmény andělů - archanděla Michaela, Gabriela nebo Nataela, které měly rovněž sloužit jako ochrana před Lilith.

Článek pro vás připravila astroložka Anabela.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Svatojánská noc Svatojánská noc

Svatojánská noc je svátek, který se slaví v předvečer 24. června, což je svátek proroka ctnosti a...

Celý článek »