Reklama
 
Reklama
Reklama

Magické myšlení a zákon nákazy

Magické myšlení zní jako téma z knihy magie, ale překvapivě nemá s kouzelnictvím v tomto slova smyslu nic společného. Magické myšlení je totiž termín přímo vědecký, a to z psychologie. A jedním z jeho pilířů je zákon nákazy.

Magické myšlení a zákon nákazy (obrázek)

4. 11. 2020 –  Magické myšlení a (ne)náhody

Magické myšlení provází lidstvo od nepaměti, podle psychologů se jedná o jakousi vrozenou tendenci k hledání souvislostí i tam, kde z vědeckého pohledu žádné souvislosti být nemohou. Známe to všichni, stane se nám nějaká nepříjemnost, třeba nám něco upadne na zem, pak se nám to stane za chvíli podruhé....a pak! Čekáme, kdy se nám to stane potřetí.

Mohli bychom říct, že se jedná o pověrčivost, ale protože jsme s podobnými pověrami většinou vyrostli, nepřijde nám na nich nic divného. Obvykle je máme natolik zažité, že nad nevědeckostí našeho očekávání ani nepřemýšlíme. Psychologové ale ano a hovoří o něm jako o zákonu podobnosti.

Navíc si tímto způsobem myšlení podstatně komplikujeme život, protože naše roztržitost a neblahé očekávání často způsobí, že se nám nechtěná věc stane i potřetí. A tato událost nás pak jen utvrdí v tom, že do třetice všeho dobrého a zlého, je odrazem reality.

Magické myšlení je ale spjaté i s aktuální náladou, či spíše nenáladou. Pokud jsme například v depresi, může magické myšlení zapříčinit i to, že si myslíme, že pád rampouchu na naši hlavu je trestem, nebo třeba jen dalším znamením naší smůly. To, že se tak stalo v době tání, je pro nás v tu dobu věc vedlejší.

Milovníci magie a směru, který bývá označován jako New Age, by nyní spíše konstatovali, že to právě naše vlastní myšlení způsobilo, že ten rampouch padl přímo teď a přímo na nás. Ovšem to by byl podle psychologů jen další příklad magické nevědeckého myšlení.

Zákon nákazy v praxi

Taje magického myšlení psychologové zkoumali i u primitivních národů po celém světě. Objevili tak zajímavé zvyky a rituály. Některé měly sloužit pro získání síly, jako například nošení speciálních amuletů, které měly dotyčným dodávat sílu a zvláštní schopnosti.

Jiné byly spjaty se strachem a založené na tzv. zákonu nákazy. I když se jednalo o docela jiný typ nákazy, než jakou bychom měli na mysli dnes. Šlo o spojitost věci, která se nějakým způsobem dotkla určité osoby, nebo jí patřila, s jejím dalším osudem. Některé indiánské kmeny například věřily, že pokud byl jejich bojovník zraněn šípem, je nutné zbraň odnést sebou a ochraňovat ji, dokud se bojovník neuzdraví. Pokud by zbraň byla hozena třeba do ohně, mohl by bojovník zakoušet velká muka.

Zákon nákazy je podstatou kultu panenek Voodoo a podobných rituálů u afrického domorodého obyvatelstva. Věřilo se, že pokud se podaří získat od zájmové osoby nějakou její osobní věc, je možné skrze ni ovlivňovat dotyčného. Toho pak mohla představovat právě již zmíněná panenka.

Přestože zákon nákazy i celé magické myšlení je podle psychologů založené na pouhých náhodách, strachu a obyčejích, neměli bychom ho podceňovat. Magie o podobných praktikách totiž nehovoří jako o magickém myšlení a zákonu nákazy, ale jako o černé magii. Naštěstí můžeme rozvíjet ještě jeden způsob myšlení - pozitivní. Síla vlastních myšlenek - pozitivních afirmací, například těch, že k vám odevšad proudí jen dobro a jste v bezpečí, toto přesvědčení by mohlo být podle psychologů možná také magickým myšlením. Podle jiných zase naopak tou magií, která dovede ochránit před jakoukoliv nákazou.

Článek pro vás připravila astroložka Mona.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Tajemství svatého Mikuláše Tajemství svatého Mikuláše

Kdo by se netěšil na Mikuláše! Romantická postavička našeho dětství s čertem a andělem má zajímavou...

Celý článek »