Reklama
 
Reklama
Reklama

Magie větru

Vítr z hlediska příslušnosti ke čtyřem základním živlům náleží ke vzduchu. Jedná se vlastně o proudění vzduchu, kde na rychlosti a směru má vliv rozdíl v tlaku vzduchu a rotace Země - tolik suchá fakta, nicméně lidová slovesnost dala větru už od počátku časů mnohem barvitější úlohu.

Magie větru (obrázek)

5. 9. 2022 –  Směr větru uměli určovat už naši přeci podle toho, od jaké světové strany vál, např. od jihu, od východu, případně i podle jeho ochlazovací síly, kdy jako nejkrutější proslul severní vítr, který se dostal až do písní.

Větrné božstvo

Především se ale už od dob pohanství věřilo, že za pohybem vzduchu stojí nějaký bůh, například slavní Mayové měli Hurakána, na jiném světadíle Hinduisti zase Vayu a Japonci Shina-Tsu-Hiko. Ve starém Egyptě byl vládcem nad větrem Amon. Bájní Druidové uctívali Teutates, zatímco Keltové Esuse. Bojovní Vikingové přičítali moc Wotanovi a Řekové v dobách antiky pak měli dokonce pro každý směr větru zvláštního boha - severnímu větru vládl Boreas, východnímu větru Euros, jižnímu větru Notos a západní Zefyros.

Také Slovanům nechybělo potřebné božstvo pro vítr a podobně jako Řekové se nespokojili jenom s jedním, měli dokonce manželský pár - Striboga a jeho ženu Meluzínu. Na českých stránkách věnujících se větrným mlýnům, kterým by tento bůh se svojí ženou mohl dělat patrona, se o nich dočteme, že byli uctíváni především východními Slovany, král větru byl nejčastěji zobrazován jako muž prohánějící se na bílém oři, případně v kočáře, kteří táhlo spřežení čtyř koní s názvem Sever, Jih, Východ a Západ, Meluzína pak zase do paměti věků vstoupila jako krásná žena podobná bílé paní s dlouhými rozpuštěnými vlasy.

Později již vítr neměl tvář božstev, ale plnil roli v různých pověrách a předpovědích. Sloužil například pro předvídání štěstí v manželství - pokud na svatební den foukal vítr, znamenalo to, na rozdíl od jasného dne, který předvídal radost v manželství, větroplašství.

Holka do větru

Známé jsou různá lidová moudra, která zahrnují vítr do svých komponentů - například, kam vítr, tam plášť, být do větru, ale i nelichotivá označení jako větroplach nebo povětrnice, které naznačovaly, že dotyčný neoplývá právě věrností.

Vítr sloužil i pro předvídání budoucnosti na základě vzniku různých pranostik, například - Je-li na Jména Ježíš hezký den, bude úrodný rok; je-li vítr, bude málo ovoce. Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den - dobrý rok; větrný den - mokrý rok. Bude-li na den svatého Pavla vítr vát, budou toho roku na vojnu vojáky brát; z které strany toho dne věje, z té strany přijdou kupci na obilí.

Osvobozující vítr

Vítr, mohl nést dobré zprávy či novoty, konec konců je to právě vítr, který pomáhá některým rostlinným druhům s rozmnožováním. Ke známým úsloví tak patří například - chytit svěží vítr do plachet, přinesl čerstvý závan, jarní vítr, stejně jako souviset s potížemi - kdo seje vítr, sklidí bouři, pověstný severní vítr, v komíně kvílející Meluzína a podobně.

Ale existuje dokonce i vítr smývající hříchy, tedy alespoň dle pověr. Ty se vážou k místu v Guatemale. Jedná se o jezero Atitlán, které vzniklo z lávy po výbuchu sopky a honosí se nádhernými modrými vodami, které svádějí k dohadům, co se nachází v doposud neprozkoumaných hlubinách. Vítr, který přichází z pravidelností vždy po poledni a čeří vodní hladinu, má pak právě podle místních pověr moc smývat hříchy.

Článek pro vás připravila numeroložka Eliška.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Harmonie podzimní rovnodennosti: svátek Mabon Harmonie podzimní rovnodennosti: svátek Mabon

Letos oslavíme tento svátek harmonie 23. září v 8:50 ráno. Staří Keltové by nám vysvětlili, že v této...

Celý článek »