Reklama
 
Reklama
Reklama

Tajemství chrámů a kostelů

Katedrály, baziliky, ale i obyčejné kostely jsou posvátné stavby, kde má všechno svůj mystický význam. Jakou sílu a symboly ukrývají?

Tajemství chrámů a kostelů (obrázek)

27. 7. 2022 –  Staré kostely v sobě skrývají magickou duchovní atmosféru, ať už jsou to stavby gotické, renesanční, barokní nebo jiné.

Ohromující mystická síla a umělecká nádhera gotických katedrál ve Francií nebo Itálií nám vyráží dech ještě i po dlouhých staletích, a je doslova zázrak, že se něco tak monumentálního povedlo středověkým stavitelům s jejich omezenými možnostmi. Každý kousíček výzdoby zde má své místo, hlubší význam a symboliku, a všechno společně vytváří dokonalý celek.

Nádherné a kouzelné jsou však i naše „obyčejné“ vesnické české barokní kostelíky. Jejich harmonické zasazení do okolní krajiny přináší pohlazení na duši a navozuje náladu k rozjímání.

Pravidla a hlubší smysl

Stavba kostelů a chrámů se vždy řídila přesnými pravidly a složitými zákonitostmi, protože všechno muselo mít svůj hlubší mystický význam, a nikoliv pouze umělecký a estetický. Dnes už je to trochu méně přísné, ale pořád ještě architektura kostelů musí respektovat různé zvláštní požadavky.

V první řadě musel být kostel otočen na správnou světovou stranu. Oltář musel směřovat na východ, ve středověku byla taková orientace kostela velice důležitá a symbolizuje Krista jako světlo světa, protože světlo přichází z východní strany. Dokonce i samotné slovo „orientace“ má původ v této tradici, váže se totiž ke slovu „orient“, což znamená „východ“. Výjimky z tohoto pravidla se uplatňovaly jen při nedostatku prostoru.

Půdorys kostela měl nejčastěji tvar kříže a podle velikosti chrámu existovalo několik různých používaných typů půdorysu. Na geometrií a její symboliku byl při stavbě kostelů kladen mimořádný důraz.

Tajuplná symbolika čísel

Kostel byl vždy místem, které mělo za účel zprostředkovat lidem hlubší kontakt s Bohem. Proto se v architektuře a výzdobě kostelů velmi často používala číselná symbolika z Bible i odjinud. Třeba v počtu oken, sloupů, schodů, výklenků, čehokoliv.

Oblíbená trojka symbolizovala Svatou Trojici. Čtyřka znamenala čtyři evangelia, ale může představovat i čtyři roční období. Šestka představovala stvoření, protože za šest dní Bůh stvořil svět, a poté na sedmý den odpočíval. Desítka zas poukazuje na deset přikázání. A podobných číselných symbolů je mnohem více, přičemž každé číslo má těch významů klidně i několik.

Říká se však, že čísla v architektuře kostelů ukrývají ještě i mnohem mystičtější tajemství. Středověcí mudrci a zároveň stavitelé prý do složitých gotických katedrál ukryli tajemství alchymie. Jenomže to jsou šifry, které nikdo nezasvěcený jen tak nerozluští!

Na místech pradávných obřadišť

V našich obyčejných vesnických kostelích a kapličkách se zas ukrývají jiná tajemství a mocné síly. Je dobře známo, že ve středověku, ale i později byly kostely a kaple často stavěny na místech, kde se dřív dělávaly pohanské obřady. A to vždy byla silová místa v přírodě s mocnou energií! Třeba vrcholky osamělých kopečků, léčivé prameny, bývalé posvátné háje a podobně. Kostelík tedy vyrostl na místě, které mělo velmi mocnou sílu už i dřív, a svojí přítomností ji ještě znásobil!

Proto mají kostely tajuplnou moc i pro lidi, kteří nejsou věřící v křesťanském smyslu slova. Tyto svatostánky mají totiž hluboce duchovní a vznešenou atmosféru, kterou můžeme vnímat všichni, bez ohledu na to, jestli a ke kterému náboženství se hlásíme!

Článek pro vás připravila astroložka Eva.

Chcete se dovědět více?

Zavolejte našim poradcům na tel: 906 707 707

Slunce vstupuje do znamení Panny Slunce vstupuje do znamení Panny

První závan podzimu přichází spolu se znamením Panny 23. srpna 2022 v 5:17. Připravte se na to, co nám...

Celý článek »